Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Instrukcja lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Wyniki konkursu fotograficznego z okazji Dnia Krajobrazu 2020
Zdjęcia były różnorodne i ciekawe a niektóre wykonane nawet własnoręcznie we własnej domowej ciemni. Pokazują, że krajobraz jest ważny, ma na nas wpływ i jest nieraz bardzo inspirujący a drzewa mają w tym duży udział.
Gminne sadzenie krokusów
Uczniowie z klas 0 włączyli się w akcję ,,Gminnego sadzenia krokusów". Zasadzili kilkadziesiąt cebulek kwiatów, które rozkwitną na wiosnę wokół naszej szkoły. Krokusy to jedne z najpopularniejszych wiosennych kwiatów, które muszą być posadzone jesienią. Dzieciaki z zerówek uczyły się kopać i prawidłowo sadzić. Wiosną będziemy podziwiać efekty ciężkiej pracy.
Godziny otwarcia biblioteki szkolnej
PROJEKT - EKOBABCIA
Zachęcamy do zabawy o tematyce związanej z ochroną przyrody, ekologią, edukacją środowiskową, która polega na rozwiązywaniu codziennie 1 prostego zadania - jednak wymaga konsultacji dziadków z wnukami (integracja międzypokoleniowa). Oczywiście mogą też do zabawy przyłączyć się rodzice. Za wykonanie zadań zbiera się punkty, które w grudniu nagrodzimy - sympatycznymi maskotkami, magnesami, talonami na wspólne rodzinne wyjście.

W celu wzięcia udziału w zabawie należy zgłosić się do organizatorów (informacje na załączonym plakacie), w celu uzyskania indywidualnego loginu i hasła (potrzebne do zbierania punktów).

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
Termin przeprowadzenia wyborów:
29.10.2020r.
Uczniowie objęci nauczaniem zdalnym będą mogli głosować on-line.

Prawo do głosowania przysługuje uczniom, którzy ukończyli 12 rok życia.

Czym będzie MRG? Rada będzie reprezentacją dzieci i młodzieży z terenu Gminy Michałowice; liczyć będzie 20 radnych wybieranych ze szkół w Gminie Michałowice; kadencja będzie trwać 1 rok; siedziba Rady mieścić się będzie w Urzędzie Gminy Michałowice;

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Gminy:

1. Pastuzak Margo kl.6d
2. Kucińska Aleksandra kl. 7A
3. Pikiołek Aleks kl. 7A
4. Warachowska Gabriela kl. 7A
5. Dudek Jan kl. 8B
6. Ruszkowski Kajetan kl. 8B
7. Bukowska Helena kl. 8E

Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w wyborach. Nie zmarnujcie swojego głosu! Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Koordynator: Monika Makowska
Ślubowanie klas I
16.10.2020 r. pierwszoklasiści naszej szkoły zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Jana Pawła II.
Od tej pory są pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.
Po złożeniu ślubowania odbyło się symboliczne pasowanie na ucznia szkoły.
Zarządzenia Dyrektora Szkoły
Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 19.10.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć szkolnych w oddziałach przedszkolnych ze względu na sytuację epidemiologiczną
Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 16.10.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć szkolnych w oddziałach: 4e, 5a, 7b, 8a i 8d ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Zajęcia teatralne
Po co mam tracić czas na zajęcia teatralne w piątek od 17.00 do 18.30? Przecież w przyszłości będę adwokatem, anestezjologiem lub menadżerem!

"Według mnie najlepszym sposobem poznawania wartości współpracy, elastyczności, wyobraźni i innowacji – wszystkich umiejętności potrzebnych w obecnym świecie – jest nauka poprzez sztuki sceniczne. Jeśli posiadasz takie narzędzia, możesz sobie poradzić w każdym obszarze – od inżynierii oprogramowania po biotechnologię.”
Yo-Yo Ma, 2014.

Laureaci konkursu Święto Drzewa kl.4-8
1 miejsca : Hania Jaruga kl 4a , Lilianna Pigiel kl 5a, Bianka Błaszak 5a.
2 miejsca: Jan von Brandt Olenderek 7c, Zuzanna Orzeł 4a, Juliusz Zięba 4a,
3 miejsce : Iga Suchańska 7b, Natalia Sadlos 4c, Ignacy Kołpaczynski 4a, Iga Pieruczuk 5a, Antoni Kuczkowski 4e
Wyróżnienie: Jakub Burchard 5a
Wybory do Młodzieżowej Rady Gminnej
Po raz drugi w naszej szkole organizujemy wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Chciałbyś mieć wpływ na to co dzieje się w Twojej miejscowości? Lubisz nowe wyzwania i chciałbyś uczestniczyć w ciekawych wydarzeniach? Masz ukończone 12 lat? Zgłoś swoją kandydaturę na młodzieżowego radnego!

Do 20 października proszę zgłaszać swoją kandydaturę do Pani Moniki Makowskiej sala E101.
Termin przeprowadzenia wyborów w szkole:
29.10.2020r.

Nie zmarnujcie swojej szansy!
Koordynator Monika Makowska
Rajd Pęcicki
2 października 2020r. odbył się XVII Rajd Pęcicki, upamiętniający 76 rocznicę Boju pod Pęcicami. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem wójta gminy Michałowice p. Małgorzaty Pacheckiej, a uczestniczyli w niej kombatanci, dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich gminnych szkół.
BohaterOn - włącz historię
Uprzejmie informuję, że w tym roku postanowiliśmy dołączyć do Ogólnopolskiej Kampanii historycznej BohaterOn - włącz historię. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy 4 klasy z naszej szkoły: VIIa, VIIc, VIId i VIIIa.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku, która jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć - Edukacja - Pomoc.

Przebieg akcji w SP w Michałowicach:
  1. W ramach akcji w naszej szkole odbędą się w wyznaczonych klasach 3 lekcje historii i 1 godz. j. polskiego, przeprowadzone przez nauczyciela przedmiotu. Na zakończenie projektu uczniowie przygotują pamiątkę (oraz kartkę z życzeniami czy list), którą prześlą do konkretnego Powstańca.
  2. Wszystkich dorosłych członków społeczności szkolnej zapraszamy do udziału w internetowej akcji BohaterOn - wyślij kartkę. Szczegóły na stronie: https://bohateron.pl/
Zaznaczam, że udział w akcji jest dobrowolny.

Agnieszka Pastuszek koordynator SKW
przy współpracy z nauczycielami historii SP Michałowice
Sowa do biblioteki
Strona 3 z 196 < 1 2 3 4 5 6 > >>
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

ESA
Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
9762292 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: